Gailogic Corporation

Matsue Building 5F,
2-5-11 Kichijoji-Honcho,
Musashino-shi,
Tokyo 180-0004, Japan

Contact: Koji Okazawa
email: koji.okazawa@unigraf.fi
Tel: +81-80-5034-4357
web: www.gailogic.co.jp